• Mont Marte蒙瑪特新型白色底料#MPA2501 250ml

 

市 價   280     特 價  220

 

 

繪製畫作時做基底,能增加黏著力,油畫、壓克力畫、素描、粉彩畫均適用。

 

 

 

商品提問

請注意: 不支援 HTML碼!

Mont Marte蒙瑪特新型白色底料#MPA2501 250ml

  • $NT 280元
  • $NT 220元

  • 兌換點數: 280

Tags 標籤: #Mont Marte #蒙瑪特 #壓克力 #調和液 #MPA2501 #250ml